Dítě, které kouří, to je noční můra snad každého rodiče. Moc dobře totiž vědí, že děti se stanou závislými na cigaretě velmi rychle. Stejně tak rychle se i rozhodnou první cigaretu vyzkoušet. A čím dříve se u nich kuřáctví rozvine, tím horší může zanechat následky na jejich zdravotním stavu. Inkriminovaný věk typický pro začátek pravidelného kouření je 12 až 13 let. Byl dokonce zjištěn shodný podíl (30 %) kuřáků mezi patnáctiletými lidmi a mezi dospělými. Z toho můžeme soudit, že lidé, kteří začnou kouřit v brzkém věku, často se svého zlozvyku nezbaví ani v dospělosti.

01

Jaké faktory mají vliv na kouření dětí?

Máme ověřeno několik faktorů, které ovlivňují rozhodnutí dítěte, zda začne, či nezačne kouřit. Jaké to jsou?

Vliv vrstevníků

Vrstevníci z party, kamarádi, spolužáci, ti jsou tím nejčastějším důvodem, proč náctiletí okusí první cigaretu. Hlavním motivem je pro ně pocit sounáležitosti a důležitosti.

Kouření dospělých

Dospělý jde dítěti vzorem, a to jak v dobrém, tak i v tom špatném slova smyslu. Jakmile dítě vidí, že dospělí (nejčastěji jeho rodič, prarodič) před ním kouří, má k cigaretě mnohem blíže. Týká se to hlavně těch, jejichž rodiče tak činí doma nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Tabák pak tyto děti vnímají jako normální chování a něco, co jim dodá pocit dospělosti.

Zvládání stresu

I děti a dospívající mohou po cigaretě sáhnout z důvodu pocitu nadměrného stresu, strachu a úzkosti. Nikotin, který inhalují, rychle aktivuje potřebné oblasti mozku a vytvoří tak dotyčnému dočasné pozitivní pocity klidu a štěstí.

Reklama a média

Ať se nám to líbí, nebo ne, tabákové společnosti se často orientují na mládež. A když už se dítě nenechá zviklat reklamou mířenou přímo, mohou je ovlivnit jejich filmoví hrdinové. Herci, kteří ve filmu nebo seriálu kouří, nepřímo našeptávají dítěti, aby si také zapálilo. Jsou totiž velmi často vnímáni jako vzor, kterému se dítě snaží přiblížit a napodobovat jejich chování.

02

Puberťák kouří, co dělat?

Naprostá většina pubertálních kuřáků se domnívá, že přestane kouřit, až bude chtít – teprve v dospělosti většinou zjistí, že to tak není. Je to obtížně léčitelná skupina, kouření si nespojují ani s nemocí ani s lékařem, chybí motivace k léčbě a většinou ani neví, kam se obrátit pro pomoc.

Chce to fakta, fakta a zase fakta. Taková, která adolescenty zajímají.

Kuřáci mají horší průběh akné a je mnohem těžší se ho zbavit

Kuřáci se nevyhnou zápachu z úst, vlasů a oblečení

Mají zažloutlé prsty nebo nehty

Kouření způsobuje zadýchávání, tedy nižší aktivitu ve sportu a horší výsledky

Průběh případných dosavadních zdravotních obtíží či alergií se s kouřením rapidně zhoršuje

Důležitá je také pozitivní motivace – za každý nekuřácký úspěch je nutné dítě pochválit, odměnit

Pokud naopak znovu začne kouřit, projevte zklamání

03

Co mám dělat, když moje dítě kouří?

Pokud si s dítětem nevíte rady, klidně ho vezměte do centra závislosti na tabáku. Odborníci jsou vyškoleni ke komunikaci a léčení závislosti na nikotinu i u osob mladších 18 let. Motivační rozhovor mladého kuřáka s odborníkem zdvojnásobí pravděpodobnost, že adolescent přestane kouřit!

Můžete využít specializované příručky.

Obrátit se na specializovaná Centra na odvykání kouření

Specializované weby:

http://www.nekuratka.cz/info/kontakty
http://ec.europa.eu/health/index_cs.htm

Zdroje

http://www.kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/pro-rodice-a-skoly/deti-a-koureni-fakta/328-duvody-proc-deti-kouri-cigarety-fakta.html
Králíková, E. a kol., „Závislost na tabáku. Epidemiologie, prevence a léčba“, ADAMIRA, 2013
http://koureni.zdrave.cz/koureni-a-deti/

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Pokud se u Vás vyskytne podezření na kterýkoli z nežádoucích účinků, i těch které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na CSCICZSafety@perrigo.com na tuto adresu rádi přijmeme i jakékoli dotazy k tomuto léčívému přípravku.

Privacy Notice | Cookie Statement | Cookie List