Jak silná je vaše závislost na cigaretách? Vyplňte Fagerströmův test nikotinové závislosti a zjistěte, jak jste na tom. Odpovězte na jednotlivé otázky, spočítejte si body a přejděte k vyhodnocení testu. Maximální počet bodů je 10.

01

Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?

 • a Do 5 minut (3 body)
 • b Za 6-30 minut (2 body)
 • c Za 31-60 minut (1 bod)
 • d Po 60 minutách (0 bodů)
02

Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?

 • a Ano (1 bod)
 • b Ne (0 bodů)
03

Kterou cigaretu byste nerad postrádal?

 • a První ráno (1 bod)
 • b Kteroukoliv jinou (0 bodů)
04

Kolik cigaret denně kouříte?

 • a 0 – 10 (0 bodů)
 • b 11 – 20 (1 bod)
 • c 21 – 30 (2 body)
 • d 31 a více (3 body)
05

Kouříte častěji během dopoledne?

 • a Ano (1 bod)
 • b Ne (0 bodů)
06

Kouříte častěji během odpoledne?

 • a Ano (1 bod)
 • b Ne (0 bodů)

Orientační vyhodnocení testu a vhodné produkty:

0-2 body – velmi nízká nebo žádná závislost:


3-4 body – nízká závislost:
NiQuitin Clear 14 mg transdermální náplasti (fáze 2)


5 bodů – střední závislost:
NiQuitin mini 4 mg tvrdé pastilky nebo
NiQuitin Freshmint 4 mg léčivé žvýkací gumy nebo
NiQuitin Clear 21 mg transdermální náplasti (fáze 1)


6-10 bodů – vysoká až velmi vysoká závislost:
NiQuitin mini 4 mg tvrdé pastilky nebo
NiQuitin Freshmint 4 mg léčivé žvýkací gumy nebo
NiQuitin Clear 21 mg transdermální náplasti (fáze 1) nebo
NiQuitin kombinovaná terapie

Zdroje

Fagerström, K.O., Nicotine Tob Res, 2012

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Pokud se u Vás vyskytne podezření na kterýkoli z nežádoucích účinků, i těch které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na CSCICZSafety@perrigo.com na tuto adresu rádi přijmeme i jakékoli dotazy k tomuto léčívému přípravku.

Privacy Notice | Cookie Statement | Cookie List