Produkty NiQuitin jsou léčivé přípravky určené pro léčbu závislosti na kouření.

Fungují na nahrazování nikotinu v těle, na který jsou kuřáci zvyklí z cigaret a který způsobuje jejich závislost na kouření. Tento způsob léčby se nazývá nikotinová substituční terapie (Nikotin Replacement Therapy, NRT).

Pomáhají odvyknout kouření tím, že nahradí část nikotinu, který se do těla dostává z cigaret.

Takto přijatý nikotin zmírňuje abstinenční příznaky, které mohou kuřáci pociťovat při snaze přestat kouřit, jako jsou například podrážděnost, zlost, úzkost, porucha koncentrace apod.

Nikotin také snižuje touhu po cigaretě a pomáhá odolat pokušení kouřit.

Cílem léčby je úplné skončení kouření.

Nikotinová substituční terapie zdvojnásobí šanci přestat kouřit.

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Pokud se u Vás vyskytne podezření na kterýkoli z nežádoucích účinků, i těch které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na CSCICZSafety@perrigo.com na tuto adresu rádi přijmeme i jakékoli dotazy k tomuto léčívému přípravku.

Privacy Notice | Cookie Statement | Cookie List