Co mohu očekávat?

Závislost na tabáku je chronické a recidivující onemocnění, jehož nejčastější formou je kouření cigaret. Když se kuřák rozhodne pro abstinenci, mohou se u něj objevit určité fyzické a mentální změny, které nastávají v důsledku nedostatku nikotinu. Soubor těchto změn se označuje jako abstinenční příznaky. A právě z nich má většina kuřáků, kteří se rozhodnou skončit se svou závislostí, největší strach. Co všechno můžete při odvykání očekávat a jak se nepříjemným změnám vyhnout?

Ano, každého odvykajícího kuřáka čeká nepříjemné a obtížné období. Většina z abstinenčních příznaků však trvá jen několik týdnů nebo měsíců a můžete je zmírňovat.

Mezi nejčastější změny, které u vás při odvykání mohou nastat a na které byste se měli připravit, patří:

01

Silné nutkání kouřit

02

Špatná nálada až deprese

03

Úzkost, pocity napětí

04

Podrážděnost, zlost, nespokojenost

05

Neschopnost odpočívat

06

Nesoustředěnost

07

Poruchy spánku

08

Zvýšená chuť k jídlu a přibývání na váze

09

Zácpa

Výskyt, trvání i intenzita uvedených příznaků může být u každého člověka odlišná. Zabránit těmto změnám můžete užíváním vhodné náhradní nikotinové terapie, která může tyto příznaky zmírnit, či se jim díky její pomoci můžete vyhnout úplně. Tuto terapii je nutné užívat dostatečně dlouhou dobu, abyste dosáhli co nejlepších výsledků a nakonec nad svou závislostí jednou provždy zvítězili.

Zdroje

Králíková, E. a kol., „Sekněte s cigaretami než cigarety seknou s Vámi“, SLZT 2016

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Pokud se u Vás vyskytne podezření na kterýkoli z nežádoucích účinků, i těch které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na CSCICZSafety@perrigo.com na tuto adresu rádi přijmeme i jakékoli dotazy k tomuto léčívému přípravku.

Privacy Notice | Cookie Statement | Cookie List